Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van ICT~Office van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos per e-mail toe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *